พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่หน้าอาคาร SC.05 (ตึกหลอด) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

Dublin Core

Title

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่หน้าอาคาร SC.05 (ตึกหลอด) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

Description

P960 รศ.ศรีสุมนตร์ สีตะธนี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าว
P961-962 ประธาน เปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ
P963-972 หน่วยงานต่าง ๆ ถวายพานพุ่มหน้าพระบรมรูป

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-08-18

Identifier

P960-973/2533

Files

P960 2533.jpg
P961 2533.jpg
P962 2533.jpg
P963 2533.jpg
P964 2533.jpg
P965 2533.jpg
P966 2533.jpg
P967 2533.jpg
P968 2533.jpg
P969 2533.jpg
P970 2533.jpg
P971 2533.jpg
P972 2533.jpg
P973 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่หน้าอาคาร SC.05 (ตึกหลอด) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1336.

Output Formats