พิธีเปิดอาคารแนะแนว/หน่วยบริการสุขภาพ (หลังคอมเพล็กซ์)

และทำบุญตักบาตร โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

Dublin Core

Title

พิธีเปิดอาคารแนะแนว/หน่วยบริการสุขภาพ (หลังคอมเพล็กซ์)

และทำบุญตักบาตร โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2531-06-01

Files

P682 2531.jpg
P683 2531.jpg
P684 2531.jpg
P685 2531.jpg
P686 2531.jpg
P687 2531.jpg
P688 2531.jpg
P689 2531.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีเปิดอาคารแนะแนว/หน่วยบริการสุขภาพ (หลังคอมเพล็กซ์)

และทำบุญตักบาตร โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธานในพิธี,” KKU Archives, accessed April 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1360.

Output Formats