การแถลงข่าวโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง “ อีสานเขียว ” แก่สื่อมวลชน ณ ห้องภูพานขอนแก่นโฮลเต็ล 28 สิงหาคม 2530

Dublin Core

Title

การแถลงข่าวโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง “ อีสานเขียว ” แก่สื่อมวลชน ณ ห้องภูพานขอนแก่นโฮลเต็ล 28 สิงหาคม 2530

Description

P1214-1215/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P1216-1217/2530 - ทหารในเครื่องแบบกล่าว
P1218/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม และผู้ร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-08-28

Identifier

P1214-1218/2530

Files

P1214 2530.jpg
P1215 2530.jpg
P1216 2530.jpg
P1217 2530.jpg
P1218 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การแถลงข่าวโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง “ อีสานเขียว ” แก่สื่อมวลชน ณ ห้องภูพานขอนแก่นโฮลเต็ล 28 สิงหาคม 2530,” KKU Archives, accessed October 27, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1361.

Output Formats