พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะฝึกงานในต่างประเทศ จัดโดยสมาพันธ์นักศึกษาเกษตรนานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี เป็นประธานในพิธี ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะฝึกงานในต่างประเทศ จัดโดยสมาพันธ์นักศึกษาเกษตรนานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี เป็นประธานในพิธี ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P515-518 พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะฝึกงานในต่างประเทศ จัดโดยสมาพันธ์นักศึกษาเกษตรนานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี เป็นประธานในพิธี ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-04-30

Files

P515 2530.jpg
P516 2530.jpg
P517 2530.jpg
P518 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะฝึกงานในต่างประเทศ จัดโดยสมาพันธ์นักศึกษาเกษตรนานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี เป็นประธานในพิธี ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed May 21, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1362.

Output Formats