งานสงกรานต์ 2531 รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ร่วมด้วย

Dublin Core

Title

งานสงกรานต์ 2531 รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ร่วมด้วย

Description

P442-463/2531- ขบวนแห่นางสงกรานต์
P464-473/2531- พิธีรดน้ำดำหัว

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2531-04-12

Files

P442 2531.jpg
P443 2531.jpg
P444 2531.jpg
P445 2531.jpg
P446 2531.jpg
P447 2531.jpg
P448 2531.jpg
P449 2531.jpg
P450 2531.jpg
P451 2531.jpg
P452 2531.jpg
P453 2531.jpg
P454 2531.jpg
P455 2531.jpg
P456 2531.jpg
P457 2531.jpg
P458 2531.jpg
P459 2531.jpg
P460 2531.jpg
P461 2531.jpg
P462 2531.jpg
P463 2531.jpg
P464 2531.jpg
P465 2531.jpg
P466 2531.jpg
P467 2531.jpg
P468 2531.jpg
P469 2531.jpg
P470 2531.jpg
P471 2531.jpg
P472 2531.jpg
P473 2531.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานสงกรานต์ 2531 รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ร่วมด้วย,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1317.

Output Formats