รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี และทีมผู้บริหารฟังบรรยายสรุปวิทยาลัยสุรนารี(มทส.ในปัจจุบัน) ณ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี และทีมผู้บริหารฟังบรรยายสรุปวิทยาลัยสุรนารี(มทส.ในปัจจุบัน) ณ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P318-320/2531- รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี และทีมผู้บริหารฟังบรรยายสรุป วิทยาลัยสุรนารี(มทส.ในปัจจุบัน) ณ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2531-03-11

Files

P318 2531.jpg
P319 2531.jpg
P320 2531.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี และทีมผู้บริหารฟังบรรยายสรุปวิทยาลัยสุรนารี(มทส.ในปัจจุบัน) ณ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed July 15, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1290.

Output Formats