ประชุมนานาชาติ THE FRIST MEETING OF THE COMMUNITY

EPIDEMIOLOGY /HEALTH MANAGEMENT NE…(ข้อความไม่ชัดเจน)

KHON KAEN UNIVERSITY. KHON KAEN. THAILAND FEBRUARY 1-4,1988 โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ร่วมด้วย

Dublin Core

Title

ประชุมนานาชาติ THE FRIST MEETING OF THE COMMUNITY

EPIDEMIOLOGY /HEALTH MANAGEMENT NE…(ข้อความไม่ชัดเจน)

KHON KAEN UNIVERSITY. KHON KAEN. THAILAND FEBRUARY 1-4,1988 โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ร่วมด้วย

Description

P163-165/2531- ประชุมนานาชาติ THE FRIST MEETING OF THE COMMUNITY EPIDEMIOLOGY /HEALTH MANAGEMENT NE…(ข้อความไม่ชัดเจน) KHON KAEN UNIVERSITY. KHON KAEN. THAILAND FEBRUARY 1-4,1988 โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ร่วมด้วย

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2531-02-1

Files

P163 2531.jpg
P164 2531.jpg
P165 2531.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ประชุมนานาชาติ THE FRIST MEETING OF THE COMMUNITY

EPIDEMIOLOGY /HEALTH MANAGEMENT NE…(ข้อความไม่ชัดเจน)

KHON KAEN UNIVERSITY. KHON KAEN. THAILAND FEBRUARY 1-4,1988 โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ร่วมด้วย,” KKU Archives, accessed April 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1253.

Output Formats