พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 มกราคม 2532

Dublin Core

Title

พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 มกราคม 2532

Description

P72 รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี กล่าว
P73-78 บุคลากรรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-01-25

Identifier

P72-78/2532

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 มกราคม 2532,” KKU Archives, accessed July 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1219.

Output Formats