รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชม

Dublin Core

Title

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชม

Description

P661-663 ผศ.ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข ให้การต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ
P664-679 รศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ และนำชมคณะวิศวกรรมศาสตร์

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-05-26

Identifier

P661-679/2532

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชม,” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1376.

Output Formats