มอบเครื่องเจาะน้ำ โครงการน้ำพระทัยจากในหลวง โดย พล.ท.ไพบูลย์ ห้องสินหลาก มทภ.2 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น 27 มีนาคม 2534

Dublin Core

Title

มอบเครื่องเจาะน้ำ โครงการน้ำพระทัยจากในหลวง โดย พล.ท.ไพบูลย์ ห้องสินหลาก มทภ.2 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น 27 มีนาคม 2534

Description

P443-445/2534- มทภ.2 พล.ท.ไพบูลย์ ห้องสินหลาก ประธานในพิธีและคณะเดินทางมาถึง
P446/2534- รศ.ดร.สาโรช ค้าเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าว
P447-448/2534- ประธาน กล่าว
P449-450/2534- รับมอบหนังสือ
P451-452/2534- บรรยากาศในพิธี
P453-463/2534- ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการ และการสาธิตการใช้เครื่องเจาะน้ำ
P464-466/2534- ภาพถ่ายเครื่องเจาะน้ำ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2534-03-27

Files

P443 2534.jpg
P444 2534.jpg
P445 2534.jpg
P447 2534.jpg
P448 2534.jpg
P450 2534.jpg
P452 2534.jpg
P453 2534.jpg
P454 2534.jpg
P455 2534.jpg
P456 2534.jpg
P459 2534.jpg
P460 2534.jpg
P466 2534.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “มอบเครื่องเจาะน้ำ โครงการน้ำพระทัยจากในหลวง โดย พล.ท.ไพบูลย์ ห้องสินหลาก มทภ.2 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น 27 มีนาคม 2534,” KKU Archives, accessed July 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1377.

Output Formats