พิธีมอบห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี

Dublin Core

Title

พิธีมอบห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี

Description

P284 พระสงฆ์เจิมป้าย
P285-286 ประธาน กล่าว และเปิดป้ายผ้าแพร
P288-289 ประธานตัดริบบิ้นเปิดห้องปฏิบัติการ และทดลองใช้ห้องปฏิบัติการ
P290 รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมทดลองใช้ห้องปฏิบัติการ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-03-16

Identifier

P282-291/2532

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีมอบห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี,” KKU Archives, accessed May 29, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1299.

Output Formats