วันเด็กแห่งชาติ ปี 2532 ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 มกราคม 2532 ของรางวัลสนับสนุนโดย มูลนิธิ
ดร.เทียม โชควัฒนา และบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูล

Dublin Core

Title

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2532 ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 มกราคม 2532 ของรางวัลสนับสนุนโดย มูลนิธิ
ดร.เทียม โชควัฒนา และบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูล

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-01-14

Identifier

P25-33/2532

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2532 ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 มกราคม 2532 ของรางวัลสนับสนุนโดย มูลนิธิ
ดร.เทียม โชควัฒนา และบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูล,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1192.

Output Formats