พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธาน

Dublin Core

Title

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธาน

Description

P52-53 ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P54 ประธานกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
P55 ประธานใส่บาตร
P56 รศ.ดร.ศิริชัย ชัยชนะวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ใส่บาตร
P57-61 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใส่บาตร

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-01-22

Identifier

P52-61/2532

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธาน,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1204.

Output Formats