งานมหกรรมภาพยนตร์อินเดีย โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน
ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

งานมหกรรมภาพยนตร์อินเดีย โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน
ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P18-24/2532- งานมหกรรมภาพยนตร์อินเดีย โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-01-09

Identifier

P18-24/2532

Files

P18 2532.jpg
P19 2532.jpg
P20 2532.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานมหกรรมภาพยนตร์อินเดีย โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน
ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed April 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1166.

Output Formats