ภาพอาคารและสถานที่ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

ภาพอาคารและสถานที่ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2534-02-26

Files

P354 2534.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ภาพอาคารและสถานที่ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1331.

Output Formats