พิธีทำบุญตักบาตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มกราคม 2534 บริเวณเวทีสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

พิธีทำบุญตักบาตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มกราคม 2534 บริเวณเวทีสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P137-138/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P147/2534- อธิการบดี ตักบาตร ถวายภัตตาหาร
P148/2534- รศ.ศรีสุมนตร์ สีตะธนี ตักบาตร
P149-151/2534- รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมถวายภัตตาหาร
P152-153/2534- ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และคณะผู้บริหาร ถวายสังฆทาน
P154/2534- พระสงฆ์สวดมนต์และประพรมน้ำมนต์เป็นสิริมงคลแก่บุคลากร

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Files

P137 2534.jpg
P138 2534.jpg
P139 2534.jpg
P140 2534.jpg
P141 2534.jpg
P142 2534.jpg
P143 2534.jpg
P144 2534.jpg
P145 2534.jpg
P146 2534.jpg
P147 2534.jpg
P148 2534.jpg
P149 2534.jpg
P150 2534.jpg
P151 2534.jpg
P152 2534.jpg
P153 2534.jpg
P154 2534.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีทำบุญตักบาตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มกราคม 2534 บริเวณเวทีสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1239.

Output Formats