งานวันเด็ก ประจำปี 2533 ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน

Dublin Core

Title

งานวันเด็ก ประจำปี 2533 ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน

Description

P78-รศ.ดร.แก้วตา คณะวรรณ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าว
P79-80-อธิการบดี กล่าว
P81-86- การแสดงและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-01-13

Identifier

P78-86/2533

Files

P78 2533.jpg
P79 2533.jpg
P80 2533.jpg
P81 2533.jpg
P82 2533.jpg
P83 2533.jpg
P84 2533.jpg
P85 2533.jpg
P86 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานวันเด็ก ประจำปี 2533 ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1240.

Output Formats