การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง....การพัฒนาคุณภาพงานด้วยการวิจัย

และประชุมสามัญประจำปี 2533 กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาน 10-12 มกราคม

2534 โดยมี รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน

Dublin Core

Title

การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง....การพัฒนาคุณภาพงานด้วยการวิจัย

และประชุมสามัญประจำปี 2533 กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาน 10-12 มกราคม

2534 โดยมี รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน

Description

P27-32/2534- การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง....การพัฒนาคุณภาพงานด้วยการวิจัย และประชุมสามัญประจำปี 2533 กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาน 10-12 มกราคม 2534 โดยมี รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน

Creator

ประชาสัมพันธ์

Date

2534-01-10

Files

P27 2534.jpg
P28 2534.jpg
P29 2534.jpg
P30 2534.jpg
P31 2534.jpg
P32 2534.jpg

Citation

ประชาสัมพันธ์, “การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง....การพัฒนาคุณภาพงานด้วยการวิจัย

และประชุมสามัญประจำปี 2533 กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาน 10-12 มกราคม

2534 โดยมี รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน,” KKU Archives, accessed June 15, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1202.

Output Formats