งานวันเด็กแห่งชาติ 12 ม.ค. 2534 คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี

เป็นประธานเปิดงาน

Dublin Core

Title

งานวันเด็กแห่งชาติ 12 ม.ค. 2534 คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี

เป็นประธานเปิดงาน

Description

P36/2534- รศ.ดร.แก้วตา คณะวรรณ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าว
P37/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี กล่าวเปิดงาน
P38-45/2534- การแสดงบนเวที
P46-70/2534- กิจกรรมภายในงาน

Creator

ประชาสัมพันธ์

Date

2534-01-12

Files

P36 2534.jpg
P37 2534.jpg

Citation

ประชาสัมพันธ์, “งานวันเด็กแห่งชาติ 12 ม.ค. 2534 คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี

เป็นประธานเปิดงาน,” KKU Archives, accessed May 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1213.

Output Formats