อวยพรปีใหม่อธิการบดี โดยมี รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รศ.นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, ผศ.นพ.อาคม สวัสดิพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและบุคลากรเข้าร่วมอวยพร

Dublin Core

Title

อวยพรปีใหม่อธิการบดี โดยมี รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รศ.นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, ผศ.นพ.อาคม สวัสดิพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและบุคลากรเข้าร่วมอวยพร

Description

(ภาพสี)

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-01-02

Identifier

P1-13/2533

Files

P1 2533.jpg
P2 2533.jpg
P3 2533.jpg
P4 2533.jpg
P5 2533.jpg
P6 2533.jpg
P7 2533.jpg
P8 2533.jpg
P9 2533.jpg
P10 2533.jpg
P11 2533.jpg
P12 2533.jpg
P13 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “อวยพรปีใหม่อธิการบดี โดยมี รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รศ.นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, ผศ.นพ.อาคม สวัสดิพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและบุคลากรเข้าร่วมอวยพร,” KKU Archives, accessed July 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1212.

Output Formats