กิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2533 และงานเลี้ยงสังสรรค์วันครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร, เลี้ยงอาหารเด็ก, การปาฐกถาพิเศษ และงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งในการนี้ รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี ได้เข้าร่วมในพิธีใส่บาตรและงานเลี้ยงด้วย

Dublin Core

Title

กิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2533 และงานเลี้ยงสังสรรค์วันครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร, เลี้ยงอาหารเด็ก, การปาฐกถาพิเศษ และงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งในการนี้ รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี ได้เข้าร่วมในพิธีใส่บาตรและงานเลี้ยงด้วย

Description

P95-101-พิธีทำบุญตักบาตร
P102-109-เลี้ยงอาหารเด็ก โดยมี รศ.ดร.แก้วตา คณะวรรณ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธาน
P110-114-การปาฐกถาพิเศษ “เกียรติภูมิวิชาชีพครู” โดย รศ.ดร.แก้วตา คณะวรรณ
P115-121-งานเลี้ยงสังสรรค์ มี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธาน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-01-16

Identifier

P95-121/2533

Files

P95 2533.jpg
P96 2533.jpg
P97 2533.jpg
P98 2533.jpg
P99 2533.jpg
P100 2533.jpg
P101 2533.jpg
P102 2533.jpg
P103 2533.jpg
P104 2533.jpg
P105 2533.jpg
P106 2533.jpg
P107 2533.jpg
P108 2533.jpg
P109 2533.jpg
P110 2533.jpg
P111 2533.jpg
P112 2533.jpg
P113 2533.jpg
P114 2533.jpg
P115 2533.jpg
P116 2533.jpg
P117 2533.jpg
P118 2533.jpg
P119 2533.jpg
P120 2533.jpg
P121 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “กิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2533 และงานเลี้ยงสังสรรค์วันครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร, เลี้ยงอาหารเด็ก, การปาฐกถาพิเศษ และงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งในการนี้ รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี ได้เข้าร่วมในพิธีใส่บาตรและงานเลี้ยงด้วย,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1256.

Output Formats