พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา

2533 4 มิถุนายน 2533 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี

เป็นประธานในพิธี

Dublin Core

Title

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา

2533 4 มิถุนายน 2533 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี

เป็นประธานในพิธี

Description

P457-458- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี, นายศักดา อ้อพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น,คณะผู้บริหาร พร้อมในพิธี
P459- อาจารย์วิชัย ณีรัตน์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว

P460- ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

P461- ประธาน กล่าว

P462-463- พิธีมอบโล่แก่นักศึกษาดีเด่น

P464-465- นักศึกษาใหม่ในพิธี

P466- อธิการบดี และผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

P467-468นักศึกษาที่ได้รับรางวัลถ่ายภาพที่ระลึก

P469- ภาพถ่ายบุคคล...P1? (นักศึกษา)

P470- ภาพถ่ายบุคคล...P2? (นักศึกษา)

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-06-04

Identifier

P457-470/2533

Files

P457 2533.jpg
P458 2533.jpg
P459 2533.jpg
P460 2533.jpg
P461 2533.jpg
P462 2533.jpg
P463 2533.jpg
P464 2533.jpg
P465 2533.jpg
P466 2533.jpg
P467 2533.jpg
P468 2533.jpg
P469 2533.jpg
P470 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา

2533 4 มิถุนายน 2533 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี

เป็นประธานในพิธี,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1296.

Output Formats