งานน้อมเกล้าฯ สำนึกในน้ำพระทัยจากในหลวง ครบรอบ 3 ปี อีสานเขียว 25 มี.ค. 33 (อีสานเขียว 2533) ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

Dublin Core

Title

งานน้อมเกล้าฯ สำนึกในน้ำพระทัยจากในหลวง ครบรอบ 3 ปี อีสานเขียว 25 มี.ค. 33 (อีสานเขียว 2533) ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

Description

P329-333-ประธานวางพานพุ่มถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกล่าวเปิดงาน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-03-25

Identifier

P329-350/2533

Files

P329 2533.jpg
P330 2533.jpg
P331 2533.jpg
P332 2533.jpg
P333 2533.jpg
P334 2533.jpg
P335 2533.jpg
P336 2533.jpg
P337 2533.jpg
P338 2533.jpg
P339 2533.jpg
P340 2533.jpg
P341 2533.jpg
P342 2533.jpg
P343 2533.jpg
P344 2533.jpg
P345 2533.jpg
P346 2533.jpg
P347 2533.jpg
P348 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานน้อมเกล้าฯ สำนึกในน้ำพระทัยจากในหลวง ครบรอบ 3 ปี อีสานเขียว 25 มี.ค. 33 (อีสานเขียว 2533) ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,” KKU Archives, accessed July 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1346.

Output Formats