งานวันเด็ก ประจำปี 2533 ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน

Dublin Core

Title

งานวันเด็ก ประจำปี 2533 ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน

Description

P53-56-พิธีเปิดโดยอธิการบดี
P57-77-การแสดงและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-01-13

Identifier

P53-77/2533

Files

P53 2533.jpg
P54 2533.jpg
P55 2533.jpg
P56 2533.jpg
P57 2533.jpg
P58 2533.jpg
P59 2533.jpg
P60 2533.jpg
P61 2533.jpg
P62 2533.jpg
P63 2533.jpg
P64 2533.jpg
P65 2533.jpg
P66 2533.jpg
P67 2533.jpg
P68 2533.jpg
P69 2533.jpg
P70 2533.jpg
P71 2533.jpg
P72 2533.jpg
P73 2533.jpg
P74 2533.jpg
P75 2533.jpg
P76 2533.jpg
P77 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานวันเด็ก ประจำปี 2533 ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน,” KKU Archives, accessed February 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1235.

Output Formats