พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2526

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2526

Description

P335/2526 - วงดุริยางค์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P336-340/2526 - คณาจารย์และบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าแถวเดินเข้าบริเวณพิธี
P341-343/2526 - คณาจารย์ บัณฑิต และญาติบัณฑิตขณะร่วมพิธี
P344/2526 - นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังร้องประสานเสียง
P345-346/2526 - ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
P347-351/2526 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P352/2526 - คณบดีอ่านรายนามบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
P353-357/2526 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เสร็จมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P358-374/2526 - พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
P375/2526 - บัณฑิตที่รับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว
P376-381/2526 - การจัดประดับบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
P382-385/2526 - พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ภาพขาวดำ)

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2526-12-15

Identifier

P335-385/2526

Files

P335 2526.jpg
P336 2526.jpg
P337 2526.jpg
P338 2526.jpg
P339 2526.jpg
P340 2526.jpg
P341 2526.jpg
P342 2526.jpg
P343 2526.jpg
P344 2526.jpg
P345 2526.jpg
P346 2526.jpg
P347 2526.jpg
P348 2526.jpg
P349 2526.jpg
P350 2526.jpg
P351 2526.jpg
P352 2526.jpg
P353 2526.jpg
P354 2526.jpg
P355 2526.jpg
P356 2526.jpg
P357 2526.jpg
P358 2526.jpg
P359 2526.jpg
P360 2526.jpg
P361 2526.jpg
P362 2526.jpg
P363 2526.jpg
P364 2526.jpg
P365 2526.jpg
P366 2526.jpg
P367 2526.jpg
P368 2526.jpg
P369 2526.jpg
P370 2526.jpg
P371 2526.jpg
P372 2526.jpg
P373 2526.jpg
P374 2526.jpg
P375 2526.jpg
P376 2526.jpg
P377 2526.jpg
P378 2526.jpg
P379 2526.jpg
P380 2526.jpg
P381 2526.jpg
P382 2526.jpg
P383 2526.jpg
P384 2526.jpg
P385 2526.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2526,” KKU Archives, accessed June 2, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1234.

Output Formats