ภาพถ่ายปี 2526

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2526

Collection Items

ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมโครงการของคณะศึกษาศาสตร์
P1-9/2526- ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมโครงการของคณะศึกษาศาสตร์

วันเด็ก 2526 (ภาพขาวดำ)
P10-17/2526- วันเด็ก 2526 (ภาพขาวดำ)

พิธีเปิดอาคารใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 09.15 น.
P18-21/2526- พิธีเปิดอาคารใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 09.15 น.

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
P22/2526- พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาพขาวดำ)
P23-24/2526- งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาพขาวดำ)

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 16 โดยมี <br /><br />
ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี เป็นประธานในพิธี
P30-33/2526 - ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี
P34/2526 - ผู้กล่าวรายงาน
P35-41/2526 - นักศึกษาผู้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ

โครงการสร้างฝายน้ำล้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
P72-79/2526- โครงการสร้างฝายน้ำล้น คณะวิศวกรรมศาสตร์

การต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 20 ที่สถานีรถไฟขอนแก่น สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
P100-102/2526- นักศึกษาใหม่ลอดขอนไม้แก่นที่สถานีรถไฟขอนแก่น
P103-111/2526 - นักศึกษาใหม่เข้าแถวเพื่อสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
P112-117/2526 - นักศึกษาใหม่สักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดงพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P118-130/2526- พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันมหิดล 2526 (ภาพสี)
P223-225/2526- วันมหิดล 2526 (ภาพสี)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 20 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P131-137/2526- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 20 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2526 (ภาพสี)
P151-161/2526- พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2526 (ภาพสี)

งานรับน้องใหม่ ลอดซุ้มกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ภาพสี)
P168-187/2526- งานรับน้องใหม่ ลอดซุ้มกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ภาพสี)

พิธีส่งมอบงานอธิการบดีของ รศ.เทอด  เจริญวัฒนา ณ สำนักงานอธิการบดีแก่ รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนใหม่
P218-222/2526- พิธีส่งมอบงานอธิการบดีของ รศ.เทอด เจริญวัฒนา ณ สำนักงานอธิการบดีแก่ รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนใหม่

การอบรมอาจารย์ข้าราชการใหม่ ปี 2526 และงานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์ ข้าราชการใหม่ ปี 2526
P249-257/2526 - พิธีเปิดการอบรม(ภาพขาวดำ)
P258-269/2526- การอบรมอาจารย์ข้าราชการใหม่ ปี 2526 (ภาพขาวดำ)
P270-283/2526 - การอบรมอาจารย์ข้าราชการใหม่ ปี 2526 (ภาพสี)
P284-292/2526 -…

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(ภาพสี)
P245-248/2526- การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(ภาพสี)

กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทอดถวาย ณ วัดดอยเทพสมบูรณ์ <br /><br />
อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี (ภาพสี)
P293-305/2526 - ขบวนแห่กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P306-310/2526 - พิธีถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P311-318/2526 - ผู้เข้าร่วมพิธีทอดกฐิน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2526
P335/2526 - วงดุริยางค์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P336-340/2526 - คณาจารย์และบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าแถวเดินเข้าบริเวณพิธี
P341-343/2526 - คณาจารย์ บัณฑิต และญาติบัณฑิตขณะร่วมพิธี
P344/2526 -…

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ห้องสมุดในบ้าน (ภาพขาวดำ)
P391-403/2526- การบรรยายพิเศษ เรื่อง ห้องสมุดในบ้าน (ภาพขาวดำ)

งานปีใหม่ ณ สำนักงานอธิการบดี
P410-422/2526- งานปีใหม่ ณ สำนักงานอธิการบดี
View all 21 items

Collection Tree