การอบรมอาจารย์ข้าราชการใหม่ ปี 2526 และงานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์ ข้าราชการใหม่ ปี 2526

Dublin Core

Title

การอบรมอาจารย์ข้าราชการใหม่ ปี 2526 และงานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์ ข้าราชการใหม่ ปี 2526

Description

P249-257/2526 - พิธีเปิดการอบรม(ภาพขาวดำ)
P258-269/2526- การอบรมอาจารย์ข้าราชการใหม่ ปี 2526 (ภาพขาวดำ)
P270-283/2526 - การอบรมอาจารย์ข้าราชการใหม่ ปี 2526 (ภาพสี)
P284-292/2526 - งานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์และข้าราชการใหม่(ภาพสี)

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2526-11-8

Identifier

P249-292/2526

Files

P249 2526.jpg
P250 2526.jpg
P251 2526.jpg
P252 2526.jpg
P253 2526.jpg
P254 2526.jpg
P255 2526.jpg
P256 2526.jpg
P257 2526.jpg
P258 2526.jpg
P259 2526.jpg
P260 2526.jpg
P261 2526.jpg
P262 2526.jpg
P263 2526.jpg
P264 2526.jpg
P265 2526.jpg
P266 2526.jpg
P267 2526.jpg
P268 2526.jpg
P269 2526.jpg
P270 2526.jpg
P271 2526.jpg
P272 2526.jpg
P273 2526.jpg
P274 2526.jpg
P275 2526.jpg
P276 2526.jpg
P277 2526.jpg
P278 2526.jpg
P279 2526.jpg
P280 2526.jpg
P281 2526.jpg
P281.1 2526.jpg
P282 2526.jpg
P283 2526.jpg
P284 2526.jpg
P285 2526.jpg
P286 2526.jpg
P287 2526.jpg
P288 2526.jpg
P289 2526.jpg
P290 2526.jpg
P291 2526.jpg
P292 2526.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การอบรมอาจารย์ข้าราชการใหม่ ปี 2526 และงานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์ ข้าราชการใหม่ ปี 2526,” KKU Archives, accessed July 15, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1162.

Output Formats