Browse Items (21 total)

  • Collection: ภาพถ่ายปี 2526

P335 2526.jpg
P335/2526 - วงดุริยางค์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P336-340/2526 - คณาจารย์และบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าแถวเดินเข้าบริเวณพิธี
P341-343/2526 - คณาจารย์ บัณฑิต และญาติบัณฑิตขณะร่วมพิธี
P344/2526 -…

P293 2526.jpg
P293-305/2526 - ขบวนแห่กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P306-310/2526 - พิธีถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P311-318/2526 - ผู้เข้าร่วมพิธีทอดกฐิน

P249 2526.jpg
P249-257/2526 - พิธีเปิดการอบรม(ภาพขาวดำ)
P258-269/2526- การอบรมอาจารย์ข้าราชการใหม่ ปี 2526 (ภาพขาวดำ)
P270-283/2526 - การอบรมอาจารย์ข้าราชการใหม่ ปี 2526 (ภาพสี)
P284-292/2526 -…

P151 2526.jpg
P151-161/2526- พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2526 (ภาพสี)

P223 2526.jpg
P223-225/2526- วันมหิดล 2526 (ภาพสี)

P100 2526.jpg
P100-102/2526- นักศึกษาใหม่ลอดขอนไม้แก่นที่สถานีรถไฟขอนแก่น
P103-111/2526 - นักศึกษาใหม่เข้าแถวเพื่อสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
P112-117/2526 - นักศึกษาใหม่สักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดงP10 2526.jpg
P10-17/2526- วันเด็ก 2526 (ภาพขาวดำ)
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2