Browse Items (5 total)

  • Tags: ทอดกฐิน

P464 2529.jpg
P464-470/2529- ขบวนแห่กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P471-472/2529- รศ.นพ.สมพร โพธินาม ถวายผ้ากฐิน
P473/2529- ผู้ร่วมงานกฐิน

P293 2526.jpg
P293-305/2526 - ขบวนแห่กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P306-310/2526 - พิธีถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P311-318/2526 - ผู้เข้าร่วมพิธีทอดกฐิน

P311 2520 (ด้านหลัง).jpg
P311-315/2520- งานทอดกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทอดถวาย ณ วัดศรีประทุมวนาราม บ้านฝาง กิ่งอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2