ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณาจารย์-ข้าราชการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันทอดกฐินของมหาวิทยาลัยที่วัดพระธาตุขามแก่น ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ได้เงินรวมทั้งสิ้น 22,480 บาท แบ่งเป็นถวายพระในงานกฐิน 650 บาท ถวายวัดในวันทอดกฐิน 20,100 บาท และเงินรับบริจาคเพิ่มเติม 1,730 บาท โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจะส่งเป็นเช็คของขวัญไปถวายวัดพระธาตุขามแก่น

Dublin Core

Title

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณาจารย์-ข้าราชการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันทอดกฐินของมหาวิทยาลัยที่วัดพระธาตุขามแก่น ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ได้เงินรวมทั้งสิ้น 22,480 บาท แบ่งเป็นถวายพระในงานกฐิน 650 บาท ถวายวัดในวันทอดกฐิน 20,100 บาท และเงินรับบริจาคเพิ่มเติม 1,730 บาท โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจะส่งเป็นเช็คของขวัญไปถวายวัดพระธาตุขามแก่น

Description

P333-340/2519-ขบวนแห่ทอดกฐินของคณาจารย์-ข้าราชการ และนักศึกษา
P341-354/2519-พิธีทอดกฐิน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2519-11-02

Identifier

P333-354/2519

Files

P333 2519.jpg
P334 2519.jpg
P335 2519.jpg
P336 2519.jpg
P337 2519.jpg
P338 2519.jpg
P339 2519.jpg
P340 2519.jpg
P341 2519.jpg
P342 2519.jpg
P343 2519.jpg
P344 2519.jpg
P345 2519.jpg
P346 2519.jpg
P347 2519.jpg
P348 2519.jpg
P349 2519.jpg
P350 2519.jpg
P351 2519.jpg
P352 2519.jpg
P353 2519.jpg
P354 2519.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณาจารย์-ข้าราชการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันทอดกฐินของมหาวิทยาลัยที่วัดพระธาตุขามแก่น ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ได้เงินรวมทั้งสิ้น 22,480 บาท แบ่งเป็นถวายพระในงานกฐิน 650 บาท ถวายวัดในวันทอดกฐิน 20,100 บาท และเงินรับบริจาคเพิ่มเติม 1,730 บาท โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจะส่งเป็นเช็คของขวัญไปถวายวัดพระธาตุขามแก่น,” KKU Archives, accessed July 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/976.

Output Formats