ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านโคกสง่า อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เวลา 09.00น. หลังจากนั้นได้ไปเยี่ยมค่ายพัฒนาชนบทที่บ้านโนนสะเดา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น และค่ายอาสาพัฒนาสร้างฝายน้ำล้น ที่บ้านสวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

Dublin Core

Title

ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านโคกสง่า อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เวลา 09.00น. หลังจากนั้นได้ไปเยี่ยมค่ายพัฒนาชนบทที่บ้านโนนสะเดา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น และค่ายอาสาพัฒนาสร้างฝายน้ำล้น ที่บ้านสวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

Description

P170-187/2522-ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี รองอธิการฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายและเยี่ยมชมกิจกรรมชาวค่าย
P188-194/2522-การประกอบอาหารและกิจกรรมของชาวค่าย

Date

2522-03-20

Identifier

P170-194/2522

Files

P170 2522.jpg
P170 2522 (ด้านหลัง).jpg
P171 2522.jpg
P171 2522 (ด้านหลัง).jpg
P172 2522.jpg
P173 2522.jpg
P174 2522.jpg
P175 2522.jpg
P176 2522.jpg
P177 2522.jpg
P178 2522.jpg
P179 2522.jpg
P180 2522.jpg
P181 2522.jpg
P182 2522.jpg
P183 2522.jpg
P184 2522.jpg
P185 2522.jpg
P186 2522.jpg
P187 2522.jpg
P188 2522.jpg
P189 2522.jpg
P190 2522.jpg
P191 2522.jpg
P192 2522.jpg
P193 2522.jpg
P194 2522.jpg

Citation

“ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านโคกสง่า อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เวลา 09.00น. หลังจากนั้นได้ไปเยี่ยมค่ายพัฒนาชนบทที่บ้านโนนสะเดา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น และค่ายอาสาพัฒนาสร้างฝายน้ำล้น ที่บ้านสวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น,” KKU Archives, accessed April 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/977.

Output Formats