ภาพถ่ายปี 2522

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2522

Collection Items

นายสุกิจ จุลละนันท์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานเปิดนิทรรศการทางวิชาการครั้งที่ 2 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 25-28 ม.ค. 2522
P28-32/2522-พิธีเปิดโดยนายสุกิจ จุลละนันท์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน และศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน
P33-35/2522-คณาจารย์ผู้มาร่วมพิธี
P36-39/2522-นายสุกิจ จุลละนันท์…

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นประธานการประชุมกรรมการส่งเสริมฯ ที่ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P46-54/2522-ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร ชี้แจงรายละเอียดการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P55-58/2522-ผู้เข้าร่วมการประชุม
P59-60/2522-พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ทักทายนักศึกษา

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นประธานการประชุมกรรมการส่งเสริมฯ ที่ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P46-54/2522-ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร ชี้แจงรายละเอียดการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P55-58/2522-ผู้เข้าร่วมการประชุม
P59-60/2522-พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ทักทายนักศึกษา

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร อธิการบดีเป็นประธานในพิธี
P1062-1076/2522- พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร อธิการบดีเป็นประธานในพิธี

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอสมุดกลาง(สำนักวิทยบริการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร อธิการบดี เป็นประธานในพิธี
P1030-1061/2522- พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศผู้ที่จะสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์
P124-131/2522- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศผู้ที่จะสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์

นายฮานานิชิ ผู้อำนวยการมูลนิธิญี่ปุ่นได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเยี่ยมหอสมุดกลาง โดยมี ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี และนายอภัย ประกอบผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ
ระหว่างวันที่ 12-13 มี.ค. 2522
P132-135/2522- นายฮานานิชิ ผู้อำนวยการมูลนิธิญี่ปุ่นได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเยี่ยมหอสมุดกลาง โดยมี ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี และนายอภัย ประกอบผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีไทยครั้งที่ 12 ณ สวนอัมพร กรุงเทพฯ ซึ่งชมรมดนตรีไทย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย
P997-1029/2522- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีไทยครั้งที่ 12 ณ สวนอัมพร กรุงเทพฯ ซึ่งชมรมดนตรีไทย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย
P997-1011- ภาพขาวดำ
P1012-1029- ภาพสี


ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดีและคณาจารย์ได้ไปเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาสร้างฝายน้ำล้นที่ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น พร้อมกันนี้ศึกษาธิการจังหวัด(ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น) ได้ให้โอวาทแก่ชาวค่ายและเป็นประธานเปิดค่ายด้วย
ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. 2522–10 เม.ย. 2522
P154-158/2522-ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น(ผู้แทนผู้ว่าราชการ) เป็นประธานเปิดค่ายและให้โอวาท
P159-161/2522-ชาวค่ายประกอบอาหารและรับประทานอาหารร่วมกัน
P162-169/2522-กิจกรรมชาวค่าย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2522
P918-925/2522-คณาจารย์นำบัณฑิตเดินเข้าสู่ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรและอ่านรายนามบัณฑิต
P926-929/2522-คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะบุคคลเผ้าฯรับเสด็จ
P930-933/2522-บัณฑิตเข้าแถวรับพระราชทานปริญญาบัตร
P934-942/2522-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …

สมเด็จพระสังฆราชทรงถือสายสูตรยกเชิญฉัตรขึ้นประดิษฐานยอดองค์พระธาตุพนม

P195-259/2522- สมเด็จพระสังฆราชทรงถือสายสูตรยกเชิญฉัตรขึ้นประดิษฐานยอดองค์พระธาตุพนม
P195-225- ภาพขาวดำ
P226-259- ภาพสีการแข่งขันกรีฑามหาวิทยาลัย ณ สนามกีฬาสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P848-850/2522- พิธีเปิด
P851-855/2522- ขบวนนักกรีฑามหาวิทยาลัยจากคณะต่างๆ
P856-857/2522- การแข่งขันกรีฑามหาวิทยาลัย(ขณะแข่งขัน)
P858-859/2522- การมอบรางวัล

อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาพบปะสังสรรค์กับนักศึกษาที่บ้านพักอธิการบดีด้วยบรรยากาศที่ดี โดยทุกฝ่ายเข้าใจกันเพื่อสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวหน้าต่อไป
P821-839/2552- บรรยากาศการพบปะสังสรรค์กับนักศึกษา
P840-843/2552- อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์และนักศึกษารับประทานอาหารร่วมกัน
P844-847/2552- อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์และนักศึกษาร้องเพลงและจับมือเพื่อแสดงถึงความสามัคคีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุในองค์พระธาตุพนม
P260-285/2522- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุในองค์พระธาตุพนม
P260-281- ภาพขาวดำ
P282-285-…

ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการนำของ ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี รองอธิการฝ่ายบริหารและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์-ข้าราชการและลูกจ้างนำกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปทอดที่วัดโนนสีเรือง บ้านโนนสีเรือง ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
P742-750/2552- ขบวนแห่กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นรอบศาลาวัดโนนสีเรือง
P751-758/2552- ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชาวบ้านที่ร่วมกฐิน มข.
P759-768/2552- พิธีถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ภาพพระสงฆ์)
P769-780/2552- พิธีถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย ผศ.เข้มแข็ง…

ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายวงษ์ พลนิกร) ได้นำคณะทูตานุทูตเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P692-705/2522- ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวงษ์ พลนิกร) ได้นำคณะทูตานุทุตเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.กวี จุติกุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะประธานโครงการอบรมเกษตรกรแบบประณีต <br /><br />
ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างคณะเกษตรศาสตร์กับมูลนิธิเอเชีย <br /><br />
เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรม หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 1 จำนวน 10 คน ที่สำนักงานโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P651-652/2552- พิธีเปิดการมอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกร โดยมี รศ.ดร.กวี จุติกุลเป็นประธานในพิธี
P653-661/2552- พิธีมอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกร โดย รศ.ดร.กวี จุติกุล เป็นผู้มอบแก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรม
P662-664/2552- ผู้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2522 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มองเห็นความสำคัญของครู อาจารย์ และเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีที่ศิษย์มีต่อครูอาจารย์
P533-538/2552- นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนำพานธูปเทียนและพานดอกไม้ ไหว้ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดีประธานในพิธี
P539-540/2552- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร รับมอบของที่ระลึก
P541-548/2552- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร …

การปฐมนิเทศอาจารย์-ข้าราชการใหม่ ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P478-479/2552- ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน
P480-485/2552- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแก่อาจารย์-ข้าราชการใหม่
P486-487/2552- ผู้บรรยาย
P488-506/2552-…

นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 16 เดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงถึงสถานีรถไฟขอนแก่นและลอดขามแก่น ตอนกลางคืนมีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ ณ สโมสรนักศึกษา
P407-408/2522-ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี คณาจารย์และนักศึกษา
(รุ่นพี่) ร่วมต้อนรับน้องใหม่ ณ สถานีรถไฟขอนแก่น
P409-416/2522-นักศึกษา(รุ่นพี่) ต้อนรับน้องใหม่ ณ …

ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่16 ณ คณะเกษตรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมนี้ได้มอบเหรียญและกิตติบัตรให้แก่นักศึกษาคณะต่างๆ ที่มีความประพฤติดีและเรียบร้อย
P426-428/2552- พิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 16 โดย ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร เป็นประธาน
P429-430/2552- พิธีกร
P431-433/2552- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี มอบเหรียญและกิตติบัตรให้แก่นักศึกษาคณะต่างๆ…
View all 28 items

Collection Tree