ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดีและคณาจารย์ได้ไปเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาสร้างฝายน้ำล้นที่ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น พร้อมกันนี้ศึกษาธิการจังหวัด(ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น) ได้ให้โอวาทแก่ชาวค่ายและเป็นประธานเปิดค่ายด้วย

Dublin Core

Title

ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดีและคณาจารย์ได้ไปเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาสร้างฝายน้ำล้นที่ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น พร้อมกันนี้ศึกษาธิการจังหวัด(ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น) ได้ให้โอวาทแก่ชาวค่ายและเป็นประธานเปิดค่ายด้วย

Description

ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. 2522–10 เม.ย. 2522
P154-158/2522-ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น(ผู้แทนผู้ว่าราชการ) เป็นประธานเปิดค่ายและให้โอวาท
P159-161/2522-ชาวค่ายประกอบอาหารและรับประทานอาหารร่วมกัน
P162-169/2522-กิจกรรมชาวค่าย

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2522-03-19

Identifier

P154-169/2522

Files

P154 2522.jpg
P154 2522 (ด้านหลัง).jpg
P155 2522.jpg
P156 2522.jpg
P157 2522.jpg
P158 2522.jpg
P159 2522.jpg
P160 2522.jpg
P161 2522.jpg
P162 2522.jpg
P163 2522.jpg
P164 2522.jpg
P165 2522.jpg
P166 2522.jpg
P167 2522.jpg
P168 2522.jpg
P169 2522.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดีและคณาจารย์ได้ไปเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาสร้างฝายน้ำล้นที่ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น พร้อมกันนี้ศึกษาธิการจังหวัด(ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น) ได้ให้โอวาทแก่ชาวค่ายและเป็นประธานเปิดค่ายด้วย,” KKU Archives, accessed June 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/972.

Output Formats