ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2522 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มองเห็นความสำคัญของครู อาจารย์ และเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีที่ศิษย์มีต่อครูอาจารย์

Dublin Core

Title

ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2522 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มองเห็นความสำคัญของครู อาจารย์ และเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีที่ศิษย์มีต่อครูอาจารย์

Description

P533-538/2552- นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนำพานธูปเทียนและพานดอกไม้ ไหว้ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดีประธานในพิธี
P539-540/2552- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร รับมอบของที่ระลึก
P541-548/2552- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร และคณาจารย์ร่วมพิธีไหว้ครู
P549/2552- รูปแบบพานไหว้ครู

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2522-08-23

Identifier

P533-549/2522

Files

P533 2522 (ด้านหลัง).jpg
P533 2522.jpg
P534 2522.jpg
P535 2522.jpg
P536 2522.jpg
P537 2522.jpg
P538 2522.jpg
P539 2522.jpg
P540 2522.jpg
P541 2522.jpg
P542 2522.jpg
P543 2522.jpg
P544 2522.jpg
P545 2522.jpg
P546 2522.jpg
P547 2522.jpg
P548 2522.jpg
P549 2522.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2522 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มองเห็นความสำคัญของครู อาจารย์ และเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีที่ศิษย์มีต่อครูอาจารย์,” KKU Archives, accessed September 27, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1007.

Output Formats