ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในการมอบโรงเรียนบ้านแพดพิทยรัตน์ ต.บ้านแพด กิ่งอ.คำตากล้า
จ.สกลนคร ซึ่งก่อสร้างโดยค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกันหน่วย นพค.32 สกลนคร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานรับมอบแทนชาวบ้าน

Dublin Core

Title

ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในการมอบโรงเรียนบ้านแพดพิทยรัตน์ ต.บ้านแพด กิ่งอ.คำตากล้า
จ.สกลนคร ซึ่งก่อสร้างโดยค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกันหน่วย นพค.32 สกลนคร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานรับมอบแทนชาวบ้าน

Description

P356-360/2522-ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวให้โอวาท
P361-362/2522-ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี กล่าวให้โอวาท
P363-365/2522-รับมอบของที่ระลึก
P366-369/2522-ชาวค่ายอาสาพัฒนา
P370-371/2522-ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร และคณะเยี่ยมค่าย
P372-381/2522-กิจกรรมพัฒนาต่างๆ ของชาวค่าย

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2522-04-10

Identifier

P356-381/2522

Files

P356 2522.jpg
P356 2522 (ด้านหลัง).jpg
P357 2522.jpg
P358 2522.jpg
P359 2522.jpg
P360 2522.jpg
P361 2522.jpg
P362 2522.jpg
P363 2522.jpg
P364 2522.jpg
P365 2522.jpg
P366 2522.jpg
P367 2522.jpg
P368 2522.jpg
P369 2522.jpg
P370 2522.jpg
P371 2522.jpg
P372 2522.jpg
P373 2522.jpg
P374 2522.jpg
P375 2522.jpg
P376 2522.jpg
P377 2522.jpg
P378 2522.jpg
P379 2522.jpg
P380 2522.jpg
P381 2522.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในการมอบโรงเรียนบ้านแพดพิทยรัตน์ ต.บ้านแพด กิ่งอ.คำตากล้า
จ.สกลนคร ซึ่งก่อสร้างโดยค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกันหน่วย นพค.32 สกลนคร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานรับมอบแทนชาวบ้าน,” KKU Archives, accessed September 26, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1006.

Output Formats