รศ.ดร.กวี จุติกุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะประธานโครงการอบรมเกษตรกรแบบประณีต
ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างคณะเกษตรศาสตร์กับมูลนิธิเอเชีย
เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรม หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 1 จำนวน 10 คน ที่สำนักงานโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

รศ.ดร.กวี จุติกุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะประธานโครงการอบรมเกษตรกรแบบประณีต
ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างคณะเกษตรศาสตร์กับมูลนิธิเอเชีย
เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรม หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 1 จำนวน 10 คน ที่สำนักงานโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P651-652/2552- พิธีเปิดการมอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกร โดยมี รศ.ดร.กวี จุติกุลเป็นประธานในพิธี
P653-661/2552- พิธีมอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกร โดย รศ.ดร.กวี จุติกุล เป็นผู้มอบแก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรม
P662-664/2552- ผู้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2552-09-12

Identifier

P651-664/2522

Files

P651 2522 (ด้านหลัง).jpg
P651 2522.jpg
P652 2522.jpg
P653 2522.jpg
P654 2522.jpg
P655 2522.jpg
P656 2522.jpg
P657 2522.jpg
P658 2522.jpg
P659 2522.jpg
P660 2522.jpg
P661 2522.jpg
P662 2522.jpg
P663 2522.jpg
P664 2522.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “รศ.ดร.กวี จุติกุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะประธานโครงการอบรมเกษตรกรแบบประณีต
ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างคณะเกษตรศาสตร์กับมูลนิธิเอเชีย
เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรม หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 1 จำนวน 10 คน ที่สำนักงานโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed September 27, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1005.

Output Formats