สมเด็จพระสังฆราชทรงถือสายสูตรยกเชิญฉัตรขึ้นประดิษฐานยอดองค์พระธาตุพนม

Dublin Core

Title

สมเด็จพระสังฆราชทรงถือสายสูตรยกเชิญฉัตรขึ้นประดิษฐานยอดองค์พระธาตุพนม

Description


P195-259/2522- สมเด็จพระสังฆราชทรงถือสายสูตรยกเชิญฉัตรขึ้นประดิษฐานยอดองค์พระธาตุพนม
P195-225- ภาพขาวดำ
P226-259- ภาพสีCreator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2522-03-22

Identifier

P195-259/2522

Files

P195 2522.jpg
P196 2522.jpg
P197 2522.jpg
P198 2522.jpg
P199 2522.jpg
P200 2522.jpg
P201 2522.jpg
P202 2522.jpg
P203 2522.jpg
P204 2522.jpg
P205 2522.jpg
P206 2522.jpg
P207 2522.jpg
P208 2522.jpg
P209 2522.jpg
P210 2522.jpg
P211 2522.jpg
P212 2522.jpg
P213 2522.jpg
P214 2522.jpg
P215 2522.jpg
P216 2522.jpg
P217 2522.jpg
P218 2522.jpg
P219 2522.jpg
P220 2522.jpg
P221 2522.jpg
P222 2522.jpg
P223 2522.jpg
P224 2522.jpg
P225 2522.jpg
P226 2522.jpg
P227 2522.jpg
P228 2522.jpg
P229 2522.jpg
P230 2522.jpg
P231 2522.jpg
P232 2522.jpg
P233 2522.jpg
P234 2522.jpg
P235 2522.jpg
P236 2522.jpg
P237 2522.jpg
P238 2522.jpg
P239 2522.jpg
P240 2522.jpg
P241 2522.jpg
P242 2522.jpg
P243 2522.jpg
P244 2522.jpg
P245 2522.jpg
P246 2522.jpg
P247 2522.jpg
P248 2522.jpg
P249 2522.jpg
P250 2522.jpg
P251 2522.jpg
P252 2522.jpg
P253 2522.jpg
P254 2522.jpg
P255 2522.jpg
P256 2522.jpg
P257 2522.jpg
P258 2522.jpg
P259 2522.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “สมเด็จพระสังฆราชทรงถือสายสูตรยกเชิญฉัตรขึ้นประดิษฐานยอดองค์พระธาตุพนม,” KKU Archives, accessed July 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/990.

Output Formats