องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับองค์การต่อต้านความอดอยากแห่งออสเตรเลีย(FAO และ Australian FFHC) จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับทุ่งหญ้าเขตร้อนแก่นักวิชาการ 9 ประเทศ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับองค์การต่อต้านความอดอยากแห่งออสเตรเลีย(FAO และ Australian FFHC) จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับทุ่งหญ้าเขตร้อนแก่นักวิชาการ 9 ประเทศ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 26 ก.ค. 2518
P242-247/2518- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับองค์การต่อต้านความอดอยากแห่งออสเตรเลีย(FAO และ Australian FFHC) จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับทุ่งหญ้าเขตร้อนแก่นักวิชาการ 9 ประเทศ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2518-06-30

Identifier

P242-247/2518

Files

P242 2518.jpg
P243 2518.jpg
P244 2518.jpg
P245 2518.jpg
P246 2518.jpg
P247 2518.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับองค์การต่อต้านความอดอยากแห่งออสเตรเลีย(FAO และ Australian FFHC) จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับทุ่งหญ้าเขตร้อนแก่นักวิชาการ 9 ประเทศ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed July 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/989.

Output Formats