ภาพถ่ายปี 2518

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2518

Collection Items

กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
P6-29/2518- พิธีทำบุญตักบาตร
P30-59/2518- กีฬาวันสถาปนามหาวิทยาลัย
P60-66/2518- การแสดงผลิตภัณฑ์เกษตร

พิธีปิดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์และดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รองปลัดกระทรวงมหาวิทยาลัยได้รับเชิญมาพูด เรื่อง “แนวความคิดสำหรับบัณฑิตกับสังคมปัจจุบัน”
P67-70/2518- พิธีปิดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์และดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รองปลัดกระทบวงมหาวิทยาลัยได้รับเชิญมาพูด เรื่อง “แนวความคิดสำหรับบัณฑิตกับสังคมปัจจุบัน”

คณะผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศต่างๆ 3 ประเทศได้เดินทางมาเยี่ยมคำนับ ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดี และเข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์
P71-72/2518- คณะผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศต่างๆ 3 ประเทศได้เดินทางมาเยี่ยมคำนับ ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดี และเข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกค่ายอาสาสมัครพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่บ้านโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, บ้านขามป้อม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น, บ้านสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น, บ้านโนนงิ้ว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ และที่บ้านผาสามยอด อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ระหว่างวันที่ 18 มี.ค. – 10 เม.ย. 2518
P92-146/2518- นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกค่ายอาสาสมัครพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่บ้านโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, บ้านขามป้อม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น, บ้านสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น, …

การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P147/2518- การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การสัมภาษณ์นักเรียนใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-16 พ.ค. 2518
P148-151/2518- การสัมภาษณ์นักเรียนใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Mr.G.G.Turbott ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแคนเตอร์เบอรี่ ประเทศนิวซีแลนด์เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีศาตราจารย์พิมล กลกิจให้การต้อนรับ
ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค. 2518
P152-153/2518- Mr.G.G.Turbott ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแคนเตอร์เบอรี่ ประเทศนิวซีแลนด์เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีศาตราจารย์พิมล กลกิจให้การต้อนรับ

การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค. 2518
P154-172/2518- การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

การต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12 ที่สถานีรถไฟลอดซุ้มไม้ “ขอนแก่น” และสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และเดินทางสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย
P185-203/2518- การต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12 ที่สถานีรถไฟลอดซุ้มไม้ “ขอนแก่น” และสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และเดินทางสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12
P205-210/2518- พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเกษตรศาสตร์
P211-222/2518- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเกษตรศาสตร์

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ
ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย. 2518
P223/2518- เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ

นักศึกษาร่วมดำเนินโครงการพัฒนาชนบทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ หมู่บ้านบึงฉิม อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
P224/2518- นักศึกษาร่วมดำเนินโครงการพัฒนาชนบทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ หมู่บ้านบึงฉิม อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P225-235/2518- พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับองค์การต่อต้านความอดอยากแห่งออสเตรเลีย(FAO และ Australian FFHC) จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับทุ่งหญ้าเขตร้อนแก่นักวิชาการ 9 ประเทศ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 26 ก.ค. 2518
P242-247/2518- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับองค์การต่อต้านความอดอยากแห่งออสเตรเลีย(FAO และ Australian FFHC) จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับทุ่งหญ้าเขตร้อนแก่นักวิชาการ 9 ประเทศ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกันพัฒนาบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์
P248/2518- นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกันพัฒนาบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงานต้อนรับอาจารย์ใหม่ ณ สโมสรอาจารย์-ข้าราชการ
P249/2518- ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดี เป็นประธานในงานต้อนรับอาจารย์ใหม่ ณ สโมสรอาจารย์-ข้าราชการ

พิธีมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น
P250-270/2518- พิธีมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น

การจัดนิทรรศการทางวิชาการ เรื่อง “พยาธิใบไม้ในตับ” จัดโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 28-30 ก.ค. 2518
P271-277/2518- การจัดนิทรรศการทางวิชาการ เรื่อง “พยาธิใบไม้ในตับ” จัดโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

Mr.Frank Albert ผู้อำนวยการ USIS ขอนแก่นเข้าพบศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีเพื่อมอบหนังสือตำราวิชาการต่างๆ ให้แก่หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำนวน 110 เล่ม
P278-280/2518- Mr.Frank Albert ผู้อำนวยการ USIS ขอนแก่นเข้าพบศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีเพื่อมอบหนังสือตำราวิชาการต่างๆ ให้แก่หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำนวน 110 เล่ม
View all 23 items

Collection Tree