ภาพถ่ายปี 2518

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2518

Items in the ภาพถ่ายปี 2518 Collection

กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
P6-29/2518- พิธีทำบุญตักบาตร
P30-59/2518- กีฬาวันสถาปนามหาวิทยาลัย
P60-66/2518- การแสดงผลิตภัณฑ์เกษตร

การสัมภาษณ์นักเรียนใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-16 พ.ค. 2518
P148-151/2518- การสัมภาษณ์นักเรียนใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค. 2518
P154-172/2518- การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ …

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12
P205-210/2518- พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเกษตรศาสตร์
P211-222/2518- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเกษตรศาสตร์

นักศึกษาร่วมดำเนินโครงการพัฒนาชนบทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ หมู่บ้านบึงฉิม อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
P224/2518- นักศึกษาร่วมดำเนินโครงการพัฒนาชนบทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ หมู่บ้านบึงฉิม …

พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P225-235/2518- พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกันพัฒนาบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์
P248/2518- นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกันพัฒนาบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงานต้อนรับอาจารย์ใหม่ ณ สโมสรอาจารย์-ข้าราชการ
P249/2518- ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดี เป็นประธานในงานต้อนรับอาจารย์ใหม่ ณ…

พิธีมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น
P250-270/2518- พิธีมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ…

Collection Tree