พิธีมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น

Dublin Core

Title

พิธีมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น

Description

P250-270/2518- พิธีมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2518-07-15

Identifier

P250-270/2518

Files

P250 2518.jpg
P251 2518.jpg
P252 2518.jpg
P253 2518.jpg
P254 2518.jpg
P255 2518.jpg
P256 2518.jpg
P257 2518.jpg
P258 2518.jpg
P259 2518.jpg
P260 2518.jpg
P261 2518.jpg
P262 2518.jpg
P263 2518.jpg
P264 2518.jpg
P265 2518.jpg
P266 2518.jpg
P267 2518.jpg
P268 2518.jpg
P269 2518.jpg
P270 2518.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น,” KKU Archives, accessed July 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/997.

Output Formats