อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาพบปะสังสรรค์กับนักศึกษาที่บ้านพักอธิการบดีด้วยบรรยากาศที่ดี โดยทุกฝ่ายเข้าใจกันเพื่อสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวหน้าต่อไป

Dublin Core

Title

อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาพบปะสังสรรค์กับนักศึกษาที่บ้านพักอธิการบดีด้วยบรรยากาศที่ดี โดยทุกฝ่ายเข้าใจกันเพื่อสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวหน้าต่อไป

Description

P821-839/2552- บรรยากาศการพบปะสังสรรค์กับนักศึกษา
P840-843/2552- อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์และนักศึกษารับประทานอาหารร่วมกัน
P844-847/2552- อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์และนักศึกษาร้องเพลงและจับมือเพื่อแสดงถึงความสามัคคีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2522-11-22

Identifier

P821-847/2522

Files

P821 2522 (ด้านหลัง).jpg
P821 2522.jpg
P822 2522.jpg
P823 2522.jpg
P824 2522.jpg
P825 2522.jpg
P826 2522.jpg
P827 2522.jpg
P828 2522.jpg
P829 2522.jpg
P830 2522.jpg
P831 2522.jpg
P832 2522.jpg
P833 2522.jpg
P834 2522.jpg
P835 2522.jpg
P836 2522.jpg
P837 2522.jpg
P838 2522.jpg
P839 2522.jpg
P840 2522.jpg
P841 2522.jpg
P842 2522.jpg
P843 2522.jpg
P844 2522.jpg
P845 2522.jpg
P846 2522.jpg
P847 2522.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาพบปะสังสรรค์กับนักศึกษาที่บ้านพักอธิการบดีด้วยบรรยากาศที่ดี โดยทุกฝ่ายเข้าใจกันเพื่อสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวหน้าต่อไป,” KKU Archives, accessed May 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/996.

Output Formats