พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุในองค์พระธาตุพนม

Dublin Core

Title

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุในองค์พระธาตุพนม

Description

P260-285/2522- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุในองค์พระธาตุพนม
P260-281- ภาพขาวดำ
P282-285- ภาพสี


Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2522-03-23

Identifier

P260-285/2522

Files

P260 2522.jpg
P260 2522 (ด้านหลัง).jpg
P261 2522.jpg
P261 2522 (ด้านหลัง).jpg
P262 2522.jpg
P263 2522.jpg
P264 2522.jpg
P265 2522.jpg
P266 2522.jpg
P267 2522.jpg
P268 2522.jpg
P269 2522.jpg
P270 2522.jpg
P271 2522.jpg
P272 2522.jpg
P273 2522.jpg
P274 2522.jpg
P275 2522.jpg
P276 2522.jpg
P277 2522.jpg
P278 2522.jpg
P279 2522.jpg
P280 2522.jpg
P281 2522.jpg
P282 2522.jpg
P283 2522.jpg
P284 2522.jpg
P285 2522.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุในองค์พระธาตุพนม,” KKU Archives, accessed April 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/998.

Output Formats