การสัมภาษณ์นักเรียนใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

การสัมภาษณ์นักเรียนใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

ระหว่างวันที่ 12-16 พ.ค. 2518
P148-151/2518- การสัมภาษณ์นักเรียนใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2518-05-12

Identifier

P148-151/2518

Files

P148 2518.jpg
P149 2518.jpg
P150 2518.jpg
P151 2518.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การสัมภาษณ์นักเรียนใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed April 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/962.

Output Formats