พิธีปิดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์และดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รองปลัดกระทรวงมหาวิทยาลัยได้รับเชิญมาพูด เรื่อง “แนวความคิดสำหรับบัณฑิตกับสังคมปัจจุบัน”

Dublin Core

Title

พิธีปิดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์และดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รองปลัดกระทรวงมหาวิทยาลัยได้รับเชิญมาพูด เรื่อง “แนวความคิดสำหรับบัณฑิตกับสังคมปัจจุบัน”

Description

P67-70/2518- พิธีปิดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์และดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รองปลัดกระทบวงมหาวิทยาลัยได้รับเชิญมาพูด เรื่อง “แนวความคิดสำหรับบัณฑิตกับสังคมปัจจุบัน”

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2518-02-08

Identifier

P67-70/2518

Files

P67 2518.jpg
P68 2518.jpg
P69 2518.jpg
P70 2518.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีปิดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์และดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รองปลัดกระทรวงมหาวิทยาลัยได้รับเชิญมาพูด เรื่อง “แนวความคิดสำหรับบัณฑิตกับสังคมปัจจุบัน”,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/934.

Output Formats