นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกค่ายอาสาสมัครพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่บ้านโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, บ้านขามป้อม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น, บ้านสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น, บ้านโนนงิ้ว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ และที่บ้านผาสามยอด อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

Dublin Core

Title

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกค่ายอาสาสมัครพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่บ้านโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, บ้านขามป้อม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น, บ้านสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น, บ้านโนนงิ้ว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ และที่บ้านผาสามยอด อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

Description

ระหว่างวันที่ 18 มี.ค. – 10 เม.ย. 2518
P92-146/2518- นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกค่ายอาสาสมัครพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่บ้านโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, บ้านขามป้อม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น, บ้านสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น, บ้านโนนงิ้ว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ และที่บ้านผาสามยอด อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2518-03-18

Identifier

P92-146/2518

Files

P92 2518.jpg
P93 2518.jpg
P94 2518.jpg
P95 2518.jpg
P96 2518.jpg
P97 2518.jpg
P98 2518.jpg
P99 2518.jpg
P100 2518.jpg
P101 2518.jpg
P102 2518.jpg
P103 2518.jpg
P104 2518.jpg
P105 2518.jpg
P106 2518.jpg
P107 2518.jpg
P108 2518.jpg
P109 2518.jpg
P110 2518.jpg
P111 2518.jpg
P112 2518.jpg
P113 2518.jpg
P114 2518.jpg
P115 2518.jpg
P116 2518.jpg
P117 2518.jpg
P118 2518.jpg
P119 2518.jpg
P120 2518.jpg
P121 2518.jpg
P122 2518.jpg
P123 2518.jpg
P124 2518.jpg
P125 2518.jpg
P126 2518.jpg
P127 2518.jpg
P128 2518.jpg
P129 2518.jpg
P130 2518.jpg
P131 2518.jpg
P132 2518.jpg
P133 2518.jpg
P134 2518.jpg
P135 2518.jpg
P136 2518.jpg
P137 2518.jpg
P138 2518.jpg
P139 2518.jpg
P140 2518.jpg
P141 2518.jpg
P142 2518.jpg
P143 2518.jpg
P144 2518.jpg
P145 2518.jpg
P146 2518.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกค่ายอาสาสมัครพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่บ้านโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, บ้านขามป้อม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น, บ้านสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น, บ้านโนนงิ้ว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ และที่บ้านผาสามยอด อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/949.

Output Formats