การต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12 ที่สถานีรถไฟลอดซุ้มไม้ “ขอนแก่น” และสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และเดินทางสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย

Dublin Core

Title

การต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12 ที่สถานีรถไฟลอดซุ้มไม้ “ขอนแก่น” และสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และเดินทางสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย

Description

P185-203/2518- การต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12 ที่สถานีรถไฟลอดซุ้มไม้ “ขอนแก่น” และสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และเดินทางสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2518-06-08

Identifier

P185-203/2518

Files

P185 2518.jpg
P186 2518.jpg
P187 2518.jpg
P188 2518.jpg
P189 2518.jpg
P190 2518.jpg
P191 2518.jpg
P192 2518.jpg
P193 2518.jpg
P194 2518.jpg
P195 2518.jpg
P196 2518.jpg
P197 2518.jpg
P198 2518.jpg
P199 2518.jpg
P200 2518.jpg
P201 2518.jpg
P202 2518.jpg
P203 2518.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12 ที่สถานีรถไฟลอดซุ้มไม้ “ขอนแก่น” และสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และเดินทางสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย,” KKU Archives, accessed April 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/974.

Output Formats