ฯพณฯ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยคุณริชาร์ด บี เทลเลอร์ พร้อมด้วยคณะได้มาเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือแก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีให้การต้อนรับ

Dublin Core

Title

ฯพณฯ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยคุณริชาร์ด บี เทลเลอร์ พร้อมด้วยคณะได้มาเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือแก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีให้การต้อนรับ

Subject

P319-332/2521- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดีและคณาจารย์ให้การต้อนรับ
P333-346/2521- ฯพณฯ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยคุณริชาร์ด บี เทลเลอร์ และคณะเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2521-11-14

Identifier

P314-346/2521

Files

P314 2521.jpg
P314 2521 (ด้านหลัง).jpg
P315 2521.jpg
P315 2521 (ด้านหลัง).jpg
P316 2521.jpg
P317 2521.jpg
P318 2521.jpg
P319 2521.jpg
P320 2521.jpg
P321 2521.jpg
P322 2521.jpg
P323 2521.jpg
P324 2521.jpg
P325 2521.jpg
P326 2521.jpg
P327 2521.jpg
P342 2521.jpg
P328 2521.jpg
P329 2521.jpg
P330 2521.jpg
P331 2521.jpg
P332 2521.jpg
P333 2521.jpg
P334 2521.jpg
P335 2521.jpg
P336 2521.jpg
P337 2521.jpg
P338 2521.jpg
P339 2521.jpg
P340 2521.jpg
P341 2521.jpg
P342 2521.jpg
P343 2521.jpg
P344 2521.jpg
P345 2521.jpg
P346 2521.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ฯพณฯ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยคุณริชาร์ด บี เทลเลอร์ พร้อมด้วยคณะได้มาเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือแก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีให้การต้อนรับ,” KKU Archives, accessed December 7, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/975.

Output Formats