ภาพถ่ายปี 2521

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2521

Collection Items

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ฯพณฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นประธานในพิธี
ระหว่างวันที่ 22-28 ม.ค. 2521
P5-13/2521- การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ฯพณฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นประธานในพิธี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2520 (มี 2 ครั้งในปี 2521)
P26-41/2521- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2520 (มี 2 ครั้งในปี 2521)

พิธีเปิดกิจการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รักษาการอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจการ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P70-74/2521- พิธีเปิดกิจการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รักษาการอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจการ ณ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือจากสำนักงบประมาณจัดสัมมนาปรับปรุงระบบงานระดับบริหารและพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมหอสมุดกลาง มข.
ระหว่างวันที่ 9-22 มิ.ย. 2521
P102-107/2521- มหาวิทยาลับขอนแก่น โดยความร่วมมือจากสำนักงบประมาณจัดสัมมนาปรับปรุงระบบงานระดับบริหารและพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมหอสมุดกลาง มข.

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศอาจารย์-ข้าราชการใหม่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค. 2521
P152-157/2521- ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศอาจารย์-ข้าราชการใหม่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

วันต้อนรับน้องใหม่รุ่นที่ 15
P158-159/2521- วันต้อนรับน้องใหม่รุ่นที่ 15

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ณ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P174-178/2521- ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ณ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดีคนใหม่ รับมอบงานจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
P213-218/2521- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดีคนใหม่ รับมอบงานจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

อาจารย์-ข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมไปส่ง ศ.ดร.วิจิตร <br /><br />
ศรีสอ้าน ที่สนามบินขอนแก่น
P231-245/2521- อาจารย์-ข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมไปส่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่สนามบินขอนแก่น

ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดีและศ.นพ.กวี ทังสุบุตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคุณประสิทธิ์ ลุลิตานนท์ ประธานกรรมการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ นำข้าวอาหารเครื่องใช้ จำนวน 119 กระสอบ รวมทั้งหมด 1,100 ชุด และยาจำนวน 984 ชุด นำมามอบให้ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 800 คน ณ กองอำนวยการโรงอาหารใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P246-259/2521- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดีและศ.นพ.กวี ทังสุบุตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคุณประสิทธิ์ ลุลิตานนท์ ประธานกรรมการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ น้ำข้าวอาหารเครื่องใช้ จำนวน 119 กระสอบ รวมทั้งหมด 1,100 ชุด และยาจำนวน 984 ชุด …

ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อผู้อพยพหนีภัยน้ำท่วม 5,000 คน ณ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P278-2822/2521-ผู้ประสบภัยน้ำท่วม P283-286/2521-ผู้ประสบภัยน้ำท่วมรับถุงยังชีพจากทหาร P287-290/2521-ผู้ประสบภัยน้ำท่วมรับถุงยังชีพจากนักศึกษา
P291-293/2521- ผู้ประสบภัยน้ำท่วมประกอบอาหาร
P294-299/2521- โคและกระบือของผู้ประสบภัยน้ำท่วม

งาน “จากกระทงสู่อุทกภัย” จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
P347-353/2521- งาน “จากกระทงสู่อุทกภัย” จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฯพณฯ เคย์ แอล คาลาล์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพเขียนและมอบรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ชนะภาพประกวด ณ ห้องศิลป์โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P354-361/2521- ฯพณฯ เคย์ แอล คาลาล์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพเขียนและมอบรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ชนะภาพประกวด ณ ห้องศิลป์โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 21 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นและฟังบรรยายสรุปที่ หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี ให้การต้อนรับ
P374-381/2521- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี ให้การต้อนรับ
P382-388/2521- การบรรยายพิเศษแก่คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่21
P389-401/2521- พักรับประทานอาหาร
P402-403/2521- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี รับมอบของที่ระลึก

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2521
P413-427/2521- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2521

งานวันขึ้นปีใหม่ของสำนักอธิการบดี
P428-444/2521- งานวันขึ้นปีใหม่ของสำนักอธิการบดี
View all 19 items

Collection Tree