ภาพถ่ายปี 2521

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2521

Items in the ภาพถ่ายปี 2521 Collection

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2520 (มี 2 ครั้งในปี 2521)
P26-41/2521- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2520 (มี 2 ครั้งในปี 2521)

วันต้อนรับน้องใหม่รุ่นที่ 15
P158-159/2521- วันต้อนรับน้องใหม่รุ่นที่ 15

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ณ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P174-178/2521- ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ณ…

ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดีคนใหม่ รับมอบงานจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
P213-218/2521- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดีคนใหม่ รับมอบงานจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ณ…

อาจารย์-ข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมไปส่ง ศ.ดร.วิจิตร  <br />
ศรีสอ้าน ที่สนามบินขอนแก่น  <br />
P231-245/2521- อาจารย์-ข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมไปส่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน…

งาน “จากกระทงสู่อุทกภัย” จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
P347-353/2521- งาน “จากกระทงสู่อุทกภัย” จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2521
P413-427/2521- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2521

งานวันขึ้นปีใหม่ของสำนักอธิการบดี
P428-444/2521- งานวันขึ้นปีใหม่ของสำนักอธิการบดี

Collection Tree