ฯพณฯ เคย์ แอล คาลาล์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพเขียนและมอบรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ชนะภาพประกวด ณ ห้องศิลป์โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

ฯพณฯ เคย์ แอล คาลาล์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพเขียนและมอบรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ชนะภาพประกวด ณ ห้องศิลป์โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P354-361/2521- ฯพณฯ เคย์ แอล คาลาล์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพเขียนและมอบรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ชนะภาพประกวด ณ ห้องศิลป์โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2521-11-21

Identifier

P354-361/2521

Files

P354 2521.jpg
P354 2521 (ด้านหลัง).jpg
P355 2521.jpg
P356 2521.jpg
P357 2521.jpg
P358 2521.jpg
P359 2521.jpg
P360 2521.jpg
P361 2521.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ฯพณฯ เคย์ แอล คาลาล์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพเขียนและมอบรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ชนะภาพประกวด ณ ห้องศิลป์โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed May 29, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/983.

Output Formats