ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดีและศ.นพ.กวี ทังสุบุตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคุณประสิทธิ์ ลุลิตานนท์ ประธานกรรมการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ นำข้าวอาหารเครื่องใช้ จำนวน 119 กระสอบ รวมทั้งหมด 1,100 ชุด และยาจำนวน 984 ชุด นำมามอบให้ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 800 คน ณ กองอำนวยการโรงอาหารใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดีและศ.นพ.กวี ทังสุบุตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคุณประสิทธิ์ ลุลิตานนท์ ประธานกรรมการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ นำข้าวอาหารเครื่องใช้ จำนวน 119 กระสอบ รวมทั้งหมด 1,100 ชุด และยาจำนวน 984 ชุด นำมามอบให้ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 800 คน ณ กองอำนวยการโรงอาหารใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P246-259/2521- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดีและศ.นพ.กวี ทังสุบุตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคุณประสิทธิ์ ลุลิตานนท์ ประธานกรรมการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ น้ำข้าวอาหารเครื่องใช้ จำนวน 119 กระสอบ รวมทั้งหมด 1,100 ชุด และยาจำนวน 984 ชุด นำมามอบให้ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 800 คน ณ กองอำนวยการโรงอาหารใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2521-10-12

Identifier

P246-259/2521

Files

P246 2521.jpg
P246 2521 (ด้านหลัง).jpg
P247 2521.jpg
P247 2521 (ด้านหลัง).jpg
P248 2521.jpg
P249 2521.jpg
P250 2521.jpg
P251 2521.jpg
P252 2521.jpg
P253 2521.jpg
P254 2521.jpg
P255 2521.jpg
P256 2521.jpg
P257 2521.jpg
P258 2521.jpg
P259 2521.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดีและศ.นพ.กวี ทังสุบุตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคุณประสิทธิ์ ลุลิตานนท์ ประธานกรรมการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ นำข้าวอาหารเครื่องใช้ จำนวน 119 กระสอบ รวมทั้งหมด 1,100 ชุด และยาจำนวน 984 ชุด นำมามอบให้ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 800 คน ณ กองอำนวยการโรงอาหารใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/956.

Output Formats